Simtag i det didaktiska vattnet, eller, att testa olika didaktiska modeller

13:00

Hej och välkomna till det Didaktiska Laboratoriet.

Mitt namn är Fredrik "Feke" Norman. Jag är engelsk- och religionslärare vid Bessemerskolan, en gymnasieskola i Gävleborg där jag har undervisat sedan 2014. Jag har nu arbetat som gymnasielärare i snart fem år och har under min tid som lärare ofta upplevt att något som saknats i mitt arbete; den här bloggen är mitt sätt att tackla mitt pedagogiska problem: att arbeta efter didaktiska modeller för att öka undervisningens kvalité.

Som nyexaminerad lärare fick jag ofta arbeta för att "överleva dagen" genom att finna tillvägagångssätt som gjorde att jag nådde de mål jag satte upp för mig själv men även att kunna stimulera mina elever. Det slog mig att jag saknade en eller flera modeller att arbeta efter för att nå ökad inlärning och måluppfyllelse, Jag eftersökte en stringens i mitt pedagogiska synsätt där jag kunde se tydliga framgångsfaktorer. Andra yrkesområden har arbetssätt visat på framgångsfaktorer (exempelvis KBT inom psykosocialt arbete), något som inte etablerats i samma utsträckning inom de kretsar av läraryrket där jag rört mig.

I pedagogiska diskussioner med kollegor kommer det ofta på tal om att det saknas ett ramverk för inlärning, stöd och kvalitetssäkring. När dessa diskussioner landar i lärarens roll i klassrummet lyfts ofta ett varningens finger om att läraren inte ska ramas in eller begränsas av krav. Jag ämnar inte att ha denna fråga som fokus utan jag fokuserar på arbetsprocesserna. Mitt fokus blir på modeller som en byggställning som stödjer lärandet och att varje lärare skulle kunna applicera vilket stoff de än önskar inom strukturen.

Således är ett modellarbete något jag ägnat mycket tid åt och utforskar i min verksamhet tillsammans med mina elever. Vi använder oss av olika strategier som har en formativ prägel där vi successivt testar oss fram, utvärderar modellerna och lektionsuppläggets användningsområden sida vid sida om elevernas mål att nå kunskapskraven. Därav bloggens namn: ett didaktiskt laboratorium.


You Might Also Like

2 kommentarer

  1. Bra idé, men synd att du inte verkar ha någon/ några kollegor att samarbeta med. KBT är bra i vissa fall, men överanvänds eftersom det är billigare än relevanta alternativ som de behöver som inte uppfyller kriterierna för att falla inom ramen för KBT.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Ylva, och tack för din kommentar. Jämförelsen med KBT var mest att visa på ett metodarbete som exemplifierar en process som skolan kan sakna (inte ta en ställning till dess framgångsfaktorer). Det roliga är att jag har en mängd fantastiska kollegor; jag vill ta det lugnt och inte lägga ord i deras munnar utan fokusera på mina tankar och erfarenheter. Däremot kommer det komma inlägg om arbete med t e x biblioteket. Håll tillgodo!

      Radera

Popular Posts

Carbonmade

https://fekenorman.carbonmade.com/